Ben jij enthousiast en positief ingesteld en heb je een hart voor kinderen? Heb je een attest animator in het jeugdwerk of leid(st)er-ervaring vanuit de jeugdbeweging waarin je actief bent? Studeer je voor leerkracht in het kleuter-lager-secundair onderwijs of heb je dit diploma al behaald? Als jouw antwoord op één of meer van deze vragen “ja” is, dan ben jij zeer welkom om je bij ons aan te melden als animator!


Er volgt steeds een gesprek waarin we polsen naar jouw ervaringen met kinderen, je motivatie achter je aanmelding bij Kidskriebels vzw en of je eventueel een voorkeur hebt voor een bepaalde leeftijdsgroep. We leggen onze werking aan jou uit en op dat moment kan jij ook elke vraag stellen waar je nog mee zit.

Als we beide een goed gevoel hebben na dit gesprek, bekijken we samen de planning om vast te leggen welke weken jij wilt begeleiden. Belangrijk om weten is wel dat je steeds een attest van goed gedrag en zeden model II moet e-mailen alvorens je bij ons kan starten. Pas dan brengen we alle andere documenten in orde.

Heb je nog geen écht relevante ervaring opgedaan in het werken met kinderen, dan raden wij je aan om een cursus animator in het jeugdwerk te volgen. Wij werken hiervoor samen met Activak vzw. Zij organiseren een cursus die officieel erkend wordt door de Vlaamse Gemeenschap. Uiteraard mag je de cursus ook bij een andere organisatie volgen en eventueel stage bij ons doen of na je stage als animator bij ons staan.

Je kan de cursus volgen in de krokus-, paas-, zomer- of herfstvakantie. De cursus duurt zes dagen. Als je vervolgens de stage van 50u (komt overeen met twee weken Kidskriebels) succesvol afrondt, krijg je een attest dat officieel erkend wordt door de Vlaamse Gemeenschap en waarmee je terecht kan bij verschillende jeugdorganisaties.

Alvorens in te schrijven, informeer je je best even bij jouw gemeente. Veel gemeentes betalen deze cursus gedeeltelijk (en soms zelfs volledig) terug. Hier vindt je een handige link met meer informatie: www.monitorencursus.be.