Kidskriebels vzw voorziet voor elke deelnemer gratis voor- en na-opvang. U hoeft hiervoor niet op voorhand in te schrijven. Geef dit op de dag zelf door aan de aanwezige animatoren, zodat zij in de mate van het mogelijke op de hoogte zijn.

Vanaf 8u00 is uw kind welkom en de na-opvang loopt tot 18u00. Probeer deze uren steeds te respecteren, zodat iedereen op tijd gebracht of opgehaald wordt.