Tegemoetkoming ziekenfonds

Verschillende instanties (werkgever, mutualiteit,…) geven kortingen/ terugbetalingen aan hun leden/werknemers (cfr. website van uw ziekenfonds of vraag aan uw werkgever). Wanneer u een tegemoetkoming wilde ontvangen van uw ziekenfonds of via uw werkgever, moest u tot voor kort steeds een formulier laten invullen per deelnemende week. Sinds dit jaar hebben we dat systeem vergemakkelijkt.

Vanaf dit jaar kan u in uw online account een formulier terugvinden waarop alle gegevens die uw ziekenfonds/werkgever nodig heeft reeds vermeld staan. Dit kan u als bijlage bij uw document (vindt u op de website van uw ziekenfonds/werkgever) voegen en zo binnenbrengen bij uw instantie. U hoeft op die manier geen documenten meer mee te brengen naar de kamp opstart. Wij hopen u op die manier sneller en efficiënter verder te kunnen helpen. Dit formulier is een bewijs van deelname, en wordt automatisch aangemaakt op het einde van het kamp, en ons geval op vrijdagnacht. U kan het samen met het fiscaal attest terugvinden op uw profiel.